Ubezpieczenie i składka członkowska

Drodzy Państwo,
Sekcje Judo, w których trenują Państwa dzieci, są sekcjami Wrocławskiego Stowarzyszenia Sportowego Winner.
Dzięki, któremu mają możliwość realizować swoje cele sportowe, godnie reprezentując nasz klub w zawodach judo.
Nasz klub posiada wykwalifikowanych trenerów oraz obiekty, które zapewnią swoim judokom rozwój zawodniczy.

Dla wszystkich zawodników naszych wprowadzona jest roczna składka członkowska
sekcji judo w wysokości 80 złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na opłaty startowe (Puchary Polski,
Mistrzostwa Polski), opłaty licencji w Polskim Związku Judo i Dolnośląskim Związku Judo,
dofinansowania szkolenia oraz zakup sprzętu sportowego dla starszych zawodników,
którzy walczą o medale w Pucharach Polski i Mistrzostwach Polski.  
W przyszłości może część środków zostanie także przeznaczona dla Państwa dzieci.

Ponadto część tych środków zostanie przekazana na zakup nagród dla najlepszych zawodników z Rankingu Klubowego.  

Zawodnicy, których rodzice opłacą składkę, będą ujęci w rankingu klubowym oraz objęci ubezpieczeniem NNW
na treningu judo i w zawodach sportowych, które jest obowiązkowe dla wszystkich startujących.
Okres ubezpieczenia obowiązywać będzie od października 2019 r. do października 2020 r.

Pieniądze proszę wpłacać na konto.

"Wrocławskie Stowarzyszenie Sportowe Winner"

ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław

nr konta: 47 1090 2398 0000 0001 0693 7647  

tytułem: imię i nazwisko – składka roczna.

 
Z poważaniem,

Trenerzy i działacze Wrocławskiego Stowarzyszenia Sportowego „Winner”.

Super Liga Judo Jordanów Śląski 08.03.2020

Zawody odwołane